0 לקופה
0
תפילין בהמה דקה אשכנזי
1,250.00 ₪ ליחידה
תפילין בהמה דקה-
פרשיות בכתב יפה על פי כללי ההלכה.
הפרשיות לאחר בדיקת מחשב ובדיקת מגיה מוסמך.
נכתבו ע"י סופרים יראי שמים, מוסמכים עם תעודה.

במידה ומדובר באיטר יד ימין (הכותב ביד שמאל) נא לציין בהזמנה
אין הערות למוצר זה